Menu

Traumaverwerking emdr

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Traumaverwerking voor kinderen.

Ook dit kunnen traumatische ervaringen zijn voor een kind.
Misschien niet zo voor de hand liggend als een ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van een ouder, scheiding van de ouders of het krijgen van een ongeluk, maar toch kan ook dit een grote impact hebben op hoe een kind in het leven staat, hoe het over zichzelf denkt, hoe makkelijk het nieuwe dingen kan leren, hoeveel vertrouwen het heeft in eigen kunnen en met hoeveel moed het foutjes durft te maken en nieuwe uitdagingen durft aan te gaan.

Traumaverwerking kan ook hierbij helpen om angsten en onzekerheid te overwinnen. En om de invloed van gebeurtenissen die op wat voor manier dan ook als traumatisch zijn ervaren, te verminderen zodat patronen kunnen worden doorbroken.

Traumaverwerking voor volwassenen.

Een aantal voorbeelden:

  • Faalangst
  • Eigenwaarde
  • Angsten allerlei
  • Pesten
  • Fobieën
  • etc…

Wat er gebeurt is dat de emotionele lading op de traumatische gebeurtenis daalt. Tijdens de sessie daalt de spanning van 10 naar 0. Vaak moet de cliënt moeite doen om het beeld nog te zien. Het ‘vervaagt’ en ook de heftige emoties die er aanvankelijk waren vervagen en verdwijnen. 

Na het schrijven van jouw levensverhaal ga ik deze analyseren. Hier komt een thema uit waarmee we aan de slag gaan. We bespreken eerst het thema en of dit goed voelt voor de cliënt.

We gaan tijdens de sessie op zoek naar waar jouw negatieve overtuiging zit, in welk domein.

Reacties van cliënten:

 Heb je vragen? Stel ze gerust. Mijn mailadres: info@192.168.1.39